Nhận 15 Tỷ, Chủ số 0989999999 xác nhận đã bán SIM cho Ngọc Trinh
WinMobile