Người đầu tiên trên thế giới jailbreak thành công chiếc iPhone 7
WinMobile