iPhone 2G cổ lỗ sỉ có giá tới 190 triệu đồng
WinMobile