Copy, cài đặt, jailbreak cho iOS từ máy tính với 3uTools
WinMobile