#Chỉ_120K ✴️✴️Đổi #SẠC_CÁP_TAI_NGHE iPhone #Cũ lấy #MỚI_và_ZIN...
WinMobile