bán hàng trả góp

iPhone 6
QUỐC TẾ
 
MÀU D LƯỢNG  A (99%) 
ĐEN 16G  4,800,000
64G  6,000,000
TRẮNG 16G  5,000,000
64G  6,200,000
VÀNG 16G  5,200,000
64G  6,400,000
       
iPhone 6Plus
QUỐC TẾ
 
MÀU D LƯỢNG  A (99%) 
ĐEN 16G  6,500,000
64G  8,500,000
TRẮNG 16G  6,700,000
64G  8,700,000
VÀNG 16G  7,000,000
64G  9,000,000
       
iPhone 6S
QUỐC TẾ     
MÀU D LƯỢNG  A (99%) 
ĐEN 16G  6,100,000
64G  7,600,000
TRẮNG 16G  6,300,000
64G  7,800,000
VÀNG/
HỒNG
16G  6,600,000
64G  8,100,000
       
iPhone 6S Plus
QUỐC TẾ
MÀU D LƯỢNG  A (99%) 
ĐEN 16G  7,900,000
64G  9,900,000
TRẮNG 16G  8,000,000
64G  10,000,000
VÀNG/
HỒNG
16G  8,300,000
64G  10,300,000

TƯ VẤN & HỖ TRỢ