Bảng Giá Đầy Đủ Tất Cả Các Dòng iPhone Tại Winmobile.vn

- Tư vấn - Hỏi đáp
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
 
IPHONE 5S LOCK  ( TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH XÀI
NHƯ QUỐC TẾ )
 
Màu trắng 16g : mới  96 - 97% 1tr8 - mới 98 - 99% 2tr
 
Màu gray  16g:  mới  96 - 97%  1tr8 - mới 98 - 99% 2tr
 
Màu gold  16g : mới  96 - 97%  2tr  -  mới  98-99% 2tr2
 
( 32G + 400K, 64G + 600K)
 
IPHONE 5S BẢNG QUỐC TẾ.
 
Màu trắng 16g : mới 96 % 2tr1 - mới 97-98% 2tr3 - mới 99% 2tr5
 
Màu gray  16g :  mới 96% 2tr1 - mới 97-98% 2tr3 - mới 99% 2tr5
 
Màu vàng 16g :  mới 96% 2tr2 - mới 97-98% 2tr4 - mới 99% 2tr6
 
( 32G + 300K, 64G + 500K)

=========================================
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 1 IPHONE 6 LOCK NHẬT TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH XÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu đen    16g  : mới 96% 2tr1 - mới 97-98% 2tr4 - mới 99% 2tr6
4
Màu trắng 16g  : mới 96% 2tr2 - mới 97-98% 2tr5 - mới 99% 2tr7
 
Màu gold   16g  : mới 96% 2tr3 - mới 97-98% 2tr6 - mới 99% 2tr8
 
( 64G + 400K )
 
IPHONE 6 BẢNG QUỐC TẾ.
 
Màu gray  16g :  mới 96% 3tr1 -  mới  97-98% 3tr4 - mới 99% 3tr6
 
Màu trắng 16g : mới 96% 3tr2 -  mới  97-98% 3tr5 - mới 99% 3tr7
 
Màu vàng  16g : mới 96% 3tr3 -  mới  97-98% 3tr6 - mới 99% 3tr8
 
( 64G + 400k , 128 + 1tr

=========================================
 
iPhone 6 Plus LOCK  (TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH XÀI NHƯ
QUỐC TẾ)
 
Màu gray   16g : mới 96% 3tr8 - mới 98% 4tr1 - mới 99% 4tr4
 
Màu trắng 16g : mới 96% 3tr9 - mới 98% 4tr2 - mới 99% 4tr5
 
Màu gold   16g : mới 96% 4tr1 - mới 98% 4tr4 - mới 99% 4tr7
 
( 64G + 1tr, 128GB + 1TR3)
 
IPHONE 6 PLUS QUỐC TẾ
 
Màu gray   16g :  đẹp 96% 4tr8  - đẹp 97% 5tr1 - đẹp 99% 5tr4
 
Màu trắng 16g : đẹp 96% 4tr8  - đẹp 97% 5tr1 - đẹp 99% 5tr4
 
Màu vàng 16G : đẹp 96% 5tr1 - đẹp 97% 5tr4 - đẹp 99% 5tr7
 
64GB + 700K, 128GB + 1TR2

=========================================
 
IPHONE 6S LOCK TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH XÀI NHƯ
 
QUỐC TẾ
 
Màu trắng 16g : mới 96% 2tr9 - mới 98% 3tr2 - mới 99% 3tr4
 
Màu gray  16g : mới 96% 2tr9 - mới 98%  3tr2 - mới 99% 3tr4
 
Màu hồng 16g : mới 96% 3tr - mới  98% 3tr3 - mới 99% 3tr5
 
 Màu gold  16g : mới 96% 3tr1 - mới 98%  3tr4 - mới 99% 3tr6
 
( 64G + 800K)
 
 
IPHONE 6S QUỐC TẾ  MỸ
 
Màu trắng 16G : đẹp 96% 4tr - đẹp 97-98% 4tr3 - đẹp 99% 4tr5
 
Màu đen    16G : đẹp 96% 4tr - đẹp 97-98% 4tr3 - đẹp 99% 4tr5
 
Màu hồng  16g : đẹp 96% 4tr - đẹp 97-98% 4tr3 - đẹp 99% 4tr5
  
Màu vàng  16g : đẹp 96% 4tr3 - đẹp 97-98% 4tr6 - đẹp 99% 4tr8
 
( 64G + 1TR)

=========================================

 
IPHONE 6S Plus LOCK ( TẶNG SIM GHÉP THẦN THÁNH XÀI NHƯ
QUỐC TẾ)
 
Màu trắng 16g : mới 96% 4tr5 - mới 97-98% 4tr9 - mới 99% 5tr2
 
Màu gray  16g  : mới 96% 4tr5 - mới 97-98% 4tr9 - mới 99% 5tr2
 
Màu hồng 16g  : mới 96% 4tr6 - mới 97-98% 4tr9 - mới 99% 5tr3
 
Màu gold  16g  : mới 96% 4tr8 - mới 97-98% 5tr2 - mới 99% 5tr5
 
(64G + 1Tr)
 
IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ  MỸ
 
Màu gray  16g  : đẹp 96% 6tr  - đẹp 97- 98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr8
 
Màu trắng 16g  : đẹp 96% 6tr -  đẹp 97-98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr8
 
Màu hồng 16g  : đẹp 96% 6tr  -  đẹp 97-98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr8
 
Màu vàng  16G : đẹp 96% 6tr3 - đẹp 97-98% 6tr7 - đẹp 99% 7tr1
 
( 64G + 1TR1)

=========================================
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 2 IPHONE 7 LOCK TẶNG  SIM GHÉP SÀI NHƯ QUỐC TẾ
 
Màu hồng  32g :  đẹp 95% 5tr8 - đẹp 98% 6tr - đẹp 99% 6tr2
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 6tr2 - đẹp 98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr5
 
Màu gold  32g : đẹp 96% 6tr2 - đẹp 98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr5
 
Màu đen   32g : đẹp 96% 6tr2 - đẹp 98% 6tr4 - đẹp 99% 6tr5
 
(128 G + 1TR5)
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 3 IPHONE 7  QUỐC TẾ
 
Màu hồng 32g :  đẹp 96% 7tr5 - đẹp 97-98% 7tr8 -  đẹp 99% 8tr
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 7tr7 - đẹp 97-98% 8tr - đẹp 99% 8tr2
 
Màu gold 32g  : đẹp 96% 7tr7 - đẹp 97-98% 8tr - đẹp 99% 8tr2
 
Màu đen 32g   : đẹp 96% 7tr7 - đẹp 97-98% 8tr - đẹp 99% 8tr2
 
Màu đỏ 32g :đẹp 99,9% 8tr8
 
(128 G + 1TR5)

=========================================

 
IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ
 
Màu hồng 32g :  đẹp 96% 10tr6 - đẹp 97-98% 11tr - đẹp 99% 11tr4
 
Màu trắng 32g : đẹp 96% 10tr8 -  đẹp 97-98% 11tr2 - đẹp 99% 11tr6
 
Màu gold  32g : đẹp 96%  10tr8 -  đẹp 97-98% 11tr2 - đẹp 99% 11tr6
 
Màu đen   32g : đẹp 96%  10tr8 -  đẹp 97-98% 11tr2 - đẹp 99% 11tr6
 
Màu đỏ 32g :đẹp 99,9% 13tr
 
( 128GB +1tr5 , 256GB + 2TR)
=========

 
Mua bán có sao nói vậy để rõ ràng và lâu dài về sau nhé.
 
BÁN ĐÚNG TÌNH TRẠNG ĐÃ NÊU.
 
CHÚ Ý: BÊN MÌNH CÒN BÁN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM KHÁC VÀ CẬP NHẬT
 
GIÁ LIÊNTỤC - CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ BAO GIÁ THỊ TRƯỜNG . KHÁCH
 
NỘI THÀNH MUA BÁN TẠI CỬA HÀNG - KHÁCH TỈNH - GỬI HÀNG,THU TIỀN
 
TẬN NHÀ MỌI MIỀN TỔ QUỐC.
 
✪✪✪ QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM ✪✪✪
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 4 Đổi mới miễn phí  1 đổi 1 ( lỗi phần cứng do nhà sản xuất ) : 10 ngày đầu
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 5 Qui định nhập, trả lại máy : trong 15 ngày nhập lại máy trừ phí 15% trên giá hiện
 
tại của cửa hàng
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 6 Sau 15 ngày nhập lại máy theo giá thoả thuận
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 7 Máy cũ được đổi miễn phí trong 3 ngày đầu để nâng cấp các dòng cao hơn
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 8Điều kiện đổi trả :
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 9 Máy: Như mới, không xước, không dán decal, hình trang trí. Máy cũ có tình
 
trạng sản phẩm như lúc mới mua ( tất cả máy phải còn nguyên tem cửa hàng )
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 10Hộp: Như mới, không móp méo, rách, vỡ, bị viết, vẽ, quấn băng dính,keo; có
 
Serial/IMEI trên hộp trùng với thân máy.
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 11 Phụ kiện và quà tặng: Còn đầy đủ, nguyên vẹn, không móp méo xước xát hoặc
 
bị hư hại trong quá trình sử dụng.
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 12Tài khoản: Máy đã đã được đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản như: iCloud...
 
 
 
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 13 Địa chỉ mua hàng : mở cửa từ 9h đến 21h
 
Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 14 Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 15 Bảng giá đầy đủ tất cả các dòng iphone tại winmobilevn - 16 Ship hàng mọi miền tổ quốc.

Sản phẩm hot

iPhone 11 - Quốc Tế - 64G ( likenew 97% )

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 600k
7.900.000₫

iPhone 11 - Quốc Tế - 64G ( likenew 99% )

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 800k
8.990.000₫

iPhone 11 Pro Max - Quốc Tế - 64G ( likenew 99% )

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 700k
14.000.000₫

iPhone XS Max - Quốc Tế - 256G LikeNew ( 99%)

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 100k
10.190.000₫

iPhone 11 Pro Max - Quốc Tế - 256G ( likenew 99% )

Sản Phẩm ĐANG GIẢM GIÁ 200k
15.500.000₫

Cam Kết chỉ bán iPhone NGUYÊN ZIN 100%

Bao xài 10 ngày, không thích là đổi, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu máy lỗi.

Tặng ốp lưng và cường lực khi mua iphone

Yên tâm 100% với thương hiệu hơn 4 năm và hơn 126.000 khách hàng đã tin tưởng

Chủ quản: ông Nguyễn Văn Hiền
MST: 0313745949
Số ĐKKD: 41J8023684 do UBND quận 10 - Tp.HCM cấp ngày 07/04/2016
Copyright © 2019 WinMobile. All rights reserved
facebook chat1